En compliment amb l’establert en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, 27 d’abril de 2016, l’informem que les seves dades personals formen part d’una Base de Dades titularitat d’Evergreen Idiomes, on la finalitat és l’enviament d’informació i novetats relacionades amb les activitats d’Evergreen Idiomes. Les seves dades no seran cedides a tercers i seran conservades fins que sol·liciti la supressió d’aquestes. Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat mitjançant el correu electrònic evergreen@evergreenidiomes.es. Pot dirigir-se al nostre Delegat de Protecció de Dades mitjançant el correu electrònic evergreen@evergreenidiomes.es. Per últim, l’informem que té dret a reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de dades www.agpd.es