KEY

L’examen oficial KEY es correspon amb el nivell A2 del Marc Comú Europeu de Referència per les llengües (MCER).
Demostra que hem assolit  els principis bàsics de l’anglès, demostra que som capaços d’utilitzar l’anglès quotidià a nivell bàsic, interactuar amb angloparlants que parlen a poc a poc i de forma clara, escriure notes breus i simples. Va dirigit a joves d’entre 6e i 2 ESO. L’examen oficial KEY també és útil per la puntuació en promoció interna de les empreses.

examenes-cambridge-exams-ket-key-english-test-a2

Horaris

  • Dilluns i dimecres de 17,30 a 18,30 i de 18,30 a 19,30
  • Dimarts i dijous de 17,30 a 18,30 i de 18,30 a 19,30
  • Dimecres i divendres de 16,30 a 17,30
  • Divendres de 17,30 a 19,00
Més info