PRELIMINARY

L’examen oficial Preliminary es correspon amb el nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per les llengües (MCER), demostra que tenim un nivell intermedi d’anglès, indispensable per millorar les condicions laborals, d’estudis i de viatjar, demostra que entenem la informació principal, i que ens desenvolupem amb seguretat en la majoria de situacions que es donen. Després de l’examen oficial Preliminary, podem formular preguntes senzilles, participar en converses de temes concrets, escriure cartes i correus electrònics.

examenes-cambridge-exams-pet-preliminary-english-test-nivel-b1

Horaris

  • Dilluns i dimecres de 17,30 a 18,30; de 18,30 a 19,30; de 19,30 a 20,30; de 20,30 a 22,00.
  • Dimarts i Dijous mateixos horaris.
  • Dimecres i Divendres de 16,00 a 17,30
  • Divendres de 17,30 a 19,00
  • Dimarts i Dijous de 9,30 a 10,30
Més info