FIRST

L’examen oficial First es basa en el nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les llegües (MECR). Nivell intermedi alt d’Anglès. Quan tinguis el títol podràs treballar en un entorn Anglès, viure de manera independent en un país de parla anglesa, expressar punts de vista, sentiments i opinions per escrit de manera eficient i raonar-ho, trobar la informació rellevant en un text, identificar l’expressió de sentiments i actituds i demanar informació sobre fets i entendre les respostes, mantenir una conversa sobre temes coneguts. El certificat, del examen oficial del First, és acceptat per milers d’empreses líders i institucions educatives arreu del món.

examenes-cambridge-exams-fce-first-certificate-b2-examen-cambridge-570x321

Horaris

  • Dilluns i Dimecres de 18,30 a 20,00 i de 20,30 a 22,00
  • Dimarts i Dijous de 18,30 a 19,30 i de 20,30 a 21,30
  • Dimecres i Divendres de 16,00 a 17,30
  • Divendres de 17,30 a 19,00
  • Dimarts i Dijous de 10,30 a 11,30
Més info